Školení a přednášky

Školení
Nabízíme školení v oblasti vexilologického protokolu všem, kteří přicházejí do styku s problematikou vyvěšování vlajek a praporů – státním institucím, velvyslanectvím, samosprávám, spolkům i nadnárodním společnostem. Domníváme se, že úcta k symbolům vlastním i cizím je základem společenského jednání. V rámci naší nabídky poskytujeme výukový materiál, kde jsou shrnuty základní poznatky ze školení (viz ilustrační foto).

Přednášky
Nabízíme přednášky v rámci formálního i neformálního vzdělávání pro všechny věkové kategorie od základních škol přes střední a vysoké školy po univerzity třetího věku. Chcete ozvláštnit výuku svým žákům a studentům? Můžeme nabídnout přednášku na téma Historie státních symbolů. Přednášíte na vysoké škole? Rádi pro vás připravíme přednášku na základě vašich požadavků nebo přímo mimosemestrální kurz.  Pro studenty mezinárodních vztahů či diplomatického protokolu nabízíme přednášky o vlajkách v mezinárodních vztazích či o vexilologickém protokolu. Studenty historie či pomocných věd historických jsme schopni seznámit se základními teoretickými východisky vexilologie, vývojem této vědy i samotných symbolů.

Z naší publikační činnosti
HOLAS, Petr. Vlajky v mezinárodních vztazích. In: EXNER, Petr (ed.). Sborník přednášek z 5. českého národního vexilologického kongresu. Liberec, 22.06.2012 – 24.06.2012. Hradec Králové : Česká vexilologická společnost, o.s., 2012, s. 40–52. ISBN 978-80-260-2767-6.


Materiály ke školení

Trailer přednášky pro VŠMVV