O nás

Ing. Petr Holas
Zakladatel Vexilolognetu

Narozen v Praze, vystudoval Česko-španělské dvojjazyčné gymnázium a Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Vexilolog

Člen České vexilologické společnosti od roku 1993, člen výboru od roku 2005 – nejprve jako jednatel a od roku 2016 jako předseda. Od roku 2001 vytváří vlastní webové stránky pod názvem Vexilolognet, po dvaceti letech trvání projektu se rozhodl služby poskytované pod tímto názvem rozšířit. V roce 2020 mu bylo uděleno Čestné uznání České vexilologické společnosti.

Lektor

Má pedagogické zkušenosti z univerzitního i privátního sektoru. Přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze a její Univerzitě třetího věku. Spolupracoval s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha nebo Senátem Parlamentu České republiky. Své vexilologické příspěvky přednesl na V. Českém národním vexilologickém kongresu (2012) a XXXVI. Národním vexilologickém kongresu (Španělsko 2021).

Průvodce

Jako průvodce začal pracovat v roce 2014 na trasách jak v České republice (Praha, Kutná Hora, Olomouc, Kroměříž, Český Krumlov, Karlovy Vary aj.), tak ve střední Evropě (Vídeň, Budapešť, Krakov, Drážďany, Berlín, Hamburk, Frankfurt nad Mohanem, Mnichov atd.). V roce 2017 navíc sbíral zkušenosti jako individuální rezervační agent, aby mohl svým klientům poskytovat více služeb.

Návrhář vlajek

Navrhování vlajek se začal věnovat ve větší míře až v poslední době, nicméně již v roce 2002 představil – neoficiálně – některé návrhy krajských vlajek a později se zúčastnil například oficiální soutěže na vlajku Mezinárodního vexilologického kongresu 22 (Berlín 2007). V současné době má v Národním registru vlajek a praporů zaregistrovány tři vlajky – Vexilolognet, Masarykův tábor YMCA – Soběšín, Královi – rodová vlajka.

Kryštof Huk
Spolupracovník Vexilolognetu

Narozen v Praze, vystudoval Gymnázium Jiřího Gutha Jarkovského.

Vexilolog a heraldik

Člen České vexilologické společnosti od roku 2016, člen výboru od roku 2019 jako jednatel. Člen Severoamerické vexilologické asociace (NAVA) od roku 2019. V roce 2020 mu bylo uděleno Čestné uznání České vexilologické společnosti. Vede Registr osobních znaků na stránkách Heraldry of the World. Na online vexilologické encyklopedii Flags of the World působí jako administrátor pro Česko a Slovensko. Své poznatky ze světa české a slovenské obecní vexilologie a heraldiky prezentoval v roce 2019 na I. Slovenském vexilologickém kongresu v Martine.

Návrhář vlajek a znaků

Od roku 2015 pracuje jako heraldik a vexilograf. Navrhuje osobní, spolkovou i obecní symboliku. V současné době je autorem 30 českých obecních vlajek a znaků udělených předsedou Poslanecké sněmovny PČR. Taktéž je i autorem několika dalších symbolů, z nichž je pět registrováno v Národním registru vlajek a praporů.