Navrhování vlajek

Základní balíček
Tato verze zahrnuje vytvoření několika návrhů na základě informací od vás. Hodí se pro ty z vás, kteří již mají představu o symbolice, kterou chtějí převést na vlajku. Obdržíte několik návrhů s tím, že společně vybereme ten návrh, který vám bude nejvíce vyhovovat. I v této verzi budou návrhy splňovat základní vexilologická pravidla a budou originální (minimálně odlišné od státních vlajek, vlajek federálních subjektů a obecních vlajek v rámci ČR, ale snažíme se procházet i další databáze). Samozřejmostí je popis vlajky, vysvětlení její symboliky, způsob její konstrukce a vektorový soubor pro případný tisk/výrobu. V této základní verzi stojí návrh vlajky 5 000 korun.

Komplexní balíček
Vyšší cena této varianty je dána především potřebou zpracování většího množství dat, která jsou získávána na základě vašich informací i veřejně dostupných dat. V případě, že byste měli rádi vlajku, která vás tak říkajíc přežije, velmi doporučujeme jít touto cestou. Tento způsob tvorby vlajky má v zásadě čtyři fáze (dáváme přednost osobnímu setkání v naší kanceláři v Dolních Břežanech u Prahy nebo prostřednictvím videohovoru):
1) Co chcete: Na této schůzce si ujasníme vaši představu o výsledném symbolu. Zda bude lepší tvořit jednodušší vlajku, která bude vlát na stožáru nebo budeme spíše tvořit prapor používaný primárně v interiéru. Také si ujasníme, koho by měl daný symbol reprezentovat.
2) Kdo jste: Pomocí semistrukturovaného dotazníku se následně pokusíme dopátrat toho, jaké symboly bude vhodné na vlajce použít. Při vytváření osobní vlajky vycházíme z poznatků rodové genealogie, symboliky jmen, míst narození, tradičních povolání atp. V případě symbolu lokálního pak z místní historie, tradičních (specifických) hospodářských odvětví, okolních lokalit. Analogicky budeme postupovat i u vlajek spolků a jiných organizací.
3) Co vás symbolizuje: Na třetí schůzce si ujasníme, jaké symboly by bylo možné na základě vámi poskytnutých informací a našeho samostudia použít. Probereme základní barevné varianty.
4) Vaše vlajka: Na poslední schůzce již budete vybírat z finálních návrhů svoji vlajku. Podle situace lze jednotlivé fáze různě pospojovat – záleží na vás, kolik času jste ochotni / schopni věnovat tvorbě vaší vlajky. Cena komplexního balíčku se pohybuje v rozmezí 10 000 – 15 000 korun v závislosti na rozsahu výzkumu.

Registrace vlajky
V případě vlajek udělovaných podle zákona 128/2000 Sb. (obecní zřízení) zprostředkujeme podání žádosti o její udělení předsedou Poslanecké sněmovny. V případě ostatních vlajek pak obdržíte certifikát potvrzující zápis vlajky do Národního registru vlajek a praporů vedeného Českou vexilologickou společností. Tento zápis není nijak zpoplatněn.

Doplňkové služby
Spolupracujeme s předními výrobci vlajek a praporů u nás, a proto jsme schopni nacenit a zajistit výrobu tištěné vlajky nebo vyšívaného praporu dle vašich představ. V případě zájmu jsme schopni vypracovat pro vás společně s vlajkou i návrh znaku.

Kompletní zakázka připravena na předání klientovi

Námi realizované vlajky zapsané v Národním registru vlajek a praporů